subpage
ANBI-Logo

ANBI

Giften aan goede doelen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn

Stichting Peramiho is door de Belastingdienst, voor onbepaalde tijd, geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af kunt trekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels) en dat Stichting Peramiho geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

De belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen vindt u op de website van de Belastingdienst, klik hier.

U kunt uw giften misschien aftrekken van de belasting. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.

Naam organisatie

Stichting Peramiho

Fiscaal en KvK nummer

Fiscaal nummer: 8207.79.672
KvK: 14116408
IBAN: NL 81 RABO 0139 5496 84

Postadres

Stichting Peramiho
Kruisstraat 20
6006 ZL Weert
Nederland

Doelstelling

De Stichting Peramiho heeft als doel: het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport; en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Beleidsplan 2015-2017 (bijgewerkt, januari 2015)

Bestuurders

Voorzitter: Monique Derrez
Secretaris: Monique Caris
Penningmeester: Leon van Enckevort

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De werkzaamheden geschieden geheel op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten kunnen in onderling overleg redelijkerwijs worden vergoed.

Actuele activiteiten

Eind 2012 zijn we begonnen met de bouw van een Montessori kleuterschool. Dit hebben we samen gedaan met de Benedictijner nonnen uit Peramiho. De kleuterschool is in juni 2014 in gebruik genomen en zijn de eerste twee groepen kinderen voor het eerst naar de nieuwe school gegaan.

Daarnaast zijn we in 2013, samen met de Benedictijner nonnen, gestart om de voorbereiding te treffen om de operatiekamer van het St. Anna’s Health Center op te waarderen. Hiermee willen wij bijdragen aan het terugdringen van de sterftecijfers van moeder en kind in de regio van Uwemba. De werkzaamheden starten in maart 2015.

Van 2011 tot en met 2015 heeft Stichting Peramiho jaarlijks een succesvolle 24-uurs Spinn-inn Marathon georganiseerd. Op 6 en 7 november 2015 werd deze voor het vijfde keer georganiseerd. In 2013 vond, in samenwerking met Thamara Winters, de eerste editie van ‘Weert aan tafel’ plaats. Op 27 november 2015 heeft ‘Weert aan tafel’ voor de derde keer plaatsgevonden.

Financiële verantwoording

Jaarrekening Stichting Peramiho 2010

Jaarrekening Stichting Peramiho 2011

Jaarrekening Stichting Peramiho 2012

Jaarrekening Stichting Peramiho 2013

Jaarrekening Stichting Peramiho 2014

Jaarverslag Stichting Peramiho 2015

Jaarverslag Stichting Peramiho 2016

steunons tekst
doneerdirect
steunons afbeelding